QUEER.MK е квир магазин, во рамки на иницијативата Queer Macedonia на НВО „Женска Алијанса“ – Скопје, што има за мисија да го сензибилизира општеството преку промоција на еднаквост, толеранција и недискриминација, а со цел прифаќање на различностите. Неговите содржини се од информативен и едукативен карактер, наменети за подигнување на јавната свест за човековите права и слободи на сите граѓани, особено ЛГБТИК. Темите во публикацијата се од интерес како за ЛГБТИК заедницата, така и за пошироката публика.

Некои од активностите на нашата редакција се медиумски активизам, информирање за сите релевантни аспекти од животот на ЛГБТИК заедницата, поттикнување на ЛГБТИК луѓето и организациите на отворена комуникација за своите вредносни ставови и животни стилови, како и јакнење на нивната самодоверба и самопочитување. Секако не изостануваат вмрежувањето и забавата, но и соработката со другите медиуми и граѓански активисти и здруженија. Информирајте се како да станете наш медиумски партнер.

Редакција

Петар Стојковиќ, главен и одговорен уредник
[email protected]

Гордана Трпчевска, проектен менаџер
[email protected]

Биљана Божиновска, новинар
[email protected]

Борис Каески, видео снимател и монтажер

Иван Ивановиќ, волонтер
Аница Недељковиќ, волонтер

Контакт информации

Поштенска адреса:
Здружение на граѓани за социјален и мултикултурен развој ЖЕНСКА АЛИЈАНСА Скопје
(со назнака: Queer Macedonia)
Поштенски фах 48, 1020 Скопје
Република Македонија

Канцеларија:
Вељко Влаховиќ 18 локал 1, Скопје
Република Македонија

Е-пошта: [email protected]
(наменета за контакт и соопштенија за медиуми)