QUEER.MK е квир магазин што има за мисија да го сензибилизира општеството преку промоција на еднаквост, толеранција и недискриминација, а со цел прифаќање на различностите. Неговите содржини се од информативен и едукативен карактер, наменети за подигнување на јавната свест за човековите права и слободи на сите граѓани, особено ЛГБТИК. Темите во публикацијата се од интерес како за ЛГБТИК заедницата, така и за пошироката публика.

Некои од активностите на нашата редакција се медиумски активизам, информирање за сите релевантни аспекти од животот на ЛГБТИК заедницата, поттикнување на ЛГБТИК луѓето и организациите на отворена комуникација за своите вредносни ставови и животни стилови, како и јакнење на нивната самодоверба и самопочитување. Секако не изостануваат вмрежувањето и забавата, но и соработката со другите медиуми и граѓански активисти и здруженија. Информирајте се како да станете наш медиумски партнер.

Редакција

Петар Стојковиќ
главен и одговорен уредник
[email protected]

Гордана Трпчевска
проектен менаџер
[email protected]

Биљана Божиновска
новинар
[email protected]

Борис Каески
видео снимател и монтажер

Иван Ивановиќ
волонтер
Аница Недељковиќ
волонтер

Контакт информации

Е-пошта: [email protected]